موزه دانشکده باهس شهیر ازمیر


موزه علوم دانشکده باهس شهیر (Bahcesehir College Museum Of Science)

دومین موزه علوم کشور ، بعد از موزه علوم استانبول است و در منطقه کارسیاکا (Karsiyaka)  قرار دارد. این موزه جدید را دانشکده باهس شهیر ایجاد کرده است.

bahcesehir_college_museum_of_science_izmir_shabavizparvaz_02

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR