موزه اسباب بازی بارادان ازمیر

موزه اسباب بازی و سرگرمی عمران بارادان (Umran Baradan Museum of Toys and Games)

دومین موزه اسباب بازی در ترکیه است که هنرمندی خانم به نام عمران بارادان آن را در سال 2011 تاسیس کرده است. بعضی از عروسک های این موزه به سال 1860 بر می گردد و در محوطه آن مجسمه هایی از شخصیت های محبوب کارتونی قرار دارد.

از دیگر موزه های شهر می توان این موارد را نام برد: موزه هنرهای سلکوک یاسر (Selcuk Yasar Museum of Arts) ، موزه تاریخ و هنر ازمیر (Izmir Museum of History and Art)، موزه تاریخ شهری احمد پریستینا (Ahmet Pristina Museum Metropolitan History) و موزه راه آهن ازمیر (Izmir Railroad Museum).

umran_baradan_museum_of_toys_and_games_izmir_01

umran_baradan_museum_of_toys_and_games_izmir_02

umran_baradan_museum_of_toys_and_games_izmir_03

umran_baradan_museum_of_toys_and_games_izmir_04

umran_baradan_museum_of_toys_and_games_izmir_06

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR