موزه در فضای باز آگورا ازمیر

آگورا ازمیر یا موزه در فضای باز آگورا ازمیر (Agora of Smyrna)

در این مکان بقایای میدان اصلی و عمومی شهر ، مربوط به عصر یونان قرار دارد. پس از زلزله شدید آگورا در قرن دوم ، امپراتور روم ، مارکوس اورلیوس (Marcus Aurelius)، این شهر را به طور کامل بازسازی کرد. اکنون بقایای این مکان به صورت موزه فضای باز درآمده است. در ضلغ غربی میدان ، چند باغ و در ضلع شمالی آن یک کلیسا قرار دارد . اطراف این منطقه باستانی با بقایای قبرستان مسلمانان احاطه شده است.

agora_of_smyrna_izmir_shabavizparvaz_01

آگورا ازمیر یا موزه در فضای باز آگورا ازمیر (Agora of Smyrna)

agora_of_smyrna_izmir_shabavizparvaz_02

آگورا ازمیر یا موزه در فضای باز آگورا ازمیر (Agora of Smyrna)

agora_of_smyrna_izmir_shabavizparvaz_03

آگورا ازمیر یا موزه در فضای باز آگورا ازمیر (Agora of Smyrna)

agora_of_smyrna_izmir_shabavizparvaz_04

آگورا ازمیر یا موزه در فضای باز آگورا ازمیر (Agora of Smyrna)

agora_of_smyrna_izmir_shabavizparvaz_05

آگورا ازمیر یا موزه در فضای باز آگورا ازمیر (Agora of Smyrna)

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR