قلعه کادیفه کاله ازمیر

قلعه کادیفه کاله ازمیر (Kadifekale)

در طول دوران اسکندر مقدونی در بلندترین نقطه شهر در تپه ای به همین نام ساخته شد و اکنون تنها بخشی از آن باقی مانده است. بازسازی و مرمت این قلعه در سال 2007 آغاز شد. از این مکان می توان شهر ازمیر را مشاهده کرد.

kadifekale_izmir_shabavizparvaz_01

قلعه کادیفه کاله ازمیر (Kadifekale)

kadifekale_izmir_shabavizparvaz_02

قلعه کادیفه کاله ازمیر (Kadifekale)

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR