کالچر پارک ازمیر

کالچر پارک ازمیر (Kulturpark)

یا پارک وسیع فرهنگ در منطقه کوناک در مرکز شهر قرار دارد و شامل چندین باغ ، یک دریاچه ، سالن های نمایش ، یک باغ وحش و پارک تفریحی است. در این پارک انواع درختان و گیاهان از سراسر دنیا گردآوری شدند. کلتور پارک ، محل نمایشگاه بین المللی ازمیر نیز هست.

kulturpark_izmir_shabavizparvaz_01

کالچر پارک ازمیر (Kulturpark)

kulturpark_izmir_shabavizparvaz_02

کالچر پارک ازمیر (Kulturpark)

kulturpark_izmir_shabavizparvaz_03

کالچر پارک ازمیر (Kulturpark)

kulturpark_izmir_shabavizparvaz_04

کالچر پارک ازمیر (Kulturpark)

kulturpark_izmir_shabavizparvaz_05

کالچر پارک ازمیر (Kulturpark)

kulturpark_izmir_shabavizparvaz_06

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR