پارک تورگوت اوزال ازمیر

پارک تورگوت اوزال ازمیر  (Turgut Ozal Recreation Park)

نام خود را از رئیس جمهور و نخست وزیر سابق ترکیه گرفته و در بایراکلی (Bayrakh) واقع شده است. فعالیت های سرگرم کننده و ورزشی بسیاری در این پارک ارائه می شود.

turgut_ozal_recreation_park_shabavizparvaz_01

پارک تورگوت اوزال ازمیر  (Turgut Ozal Recreation Park)

turgut_ozal_recreation_park_shabavizparvaz_02

مشاوره رایگان