مساجد شهر بورسا

مسجد بولو (Ulu) یا مسجد اعظم

در مرکز تجاری شهر ، جنب بازار ابریشم واقع شده است. یولو بزرگ ترین مسجد بورسا و از اولین نمونه های معماری عثمانی می باشد که فاکتورهای زیادی را از معماری سلجوقی نیز اقتباس کرده است. معمار علی نصار (Ali Neccar)، این مسجد را به دستور سلطان بایزید اول ، بین سال های 1396 تا 1400 ساخت. این مسجد بزرگ و مستطیل شکل ، در مجموع بیست گنبد دارد که در چهار ردیف پنج تایی قرار گرفته اند و با دوازده ستون نگه داشته می شوند. بر روی دیوارهای مسجد ، دست نوشته هایی از خطاطان معروف آن دوره دیده می شود.

مسجد یشیل (Yesil) یا مسجد سبز

در شرق شهر قرار دارد و سلطان محمد چلبی (Sultan Mehmed I Celebi) ،پادشاه وقت عثمانی ، آن را طی سال های 1419 تا 1421 ساخت. معماری این مسجد را حاج عیوض پاشا (Haci Ivaz Pasha)، وزیر سلطان محمد بر عهده داشت. این بنا از همان دوران اولیه ساخت، با استقبال علاقه مندان به معماری مواجه شد. این مجموعه شامل مسحد ، مدرسه ، مقبره ، حمام و آشپزخانه است. زلزله سال 1855 قسمت وسیعی از این مجموعه به ویژه مسجد یشیل را تخریب کرد و چند سال بعد پروژه مرمت و نوسازی این مجموعه مطرح شد. به صراحت مسجد جامع یشیل را می توان آغازگر معماری نوین در شهر بورسا دانست. این مسجد در قلب مجموعه زیبایی که از نمونه های ارزشمند معماری به حساب می آید ، واقع شده و به شکل حرف تی (T) است. ورودی اصلی مسجد از سمت شمال است.

مسجد بایزید اول (Bayezid I)

مسجدی تاریخی و بخشی از مجموعه بزرگی است که طی سال های 1391 تا 1395 عثمان سلطان بایزید اول (Bayezid I) آن را ساخت و درناحیه ییلدیریم (Yildirim) قرار دارد . این مسجد ، پس از زلزله سال 1855 بازسازی اساسی شد. مسجد ، شامل سالن مرکزی با گنبد بزرگی است که در سمت راست و چپ آن ایوان هایی با گنبدهای کوچک تر و در بخش جنوبی آن ایوانی با گنبدی بزرگ و محراب قرار گرفته است.

مسجد امیر سلطان (Emir Sultan)

در قرن چهاردهم به دستور سلطان مراد دوم (Murad II) در منطقه ای به همین نام ساخته شد و شامل مسجد ، مدرسه ، عمارت ، حمام و دوازده آرامگاه است. این مسجد در سال 1804 تحت فرمان عثمانی سلطان سلیم سوم (Selim III) بازسازی و در سال 1868 دوباره مرمت شد. مسجد این مجموعه از نظر هنر معماری عثمانی در گروه «مساجد زاویه دار» که در اوایل دوران عثمانی رایج بود، قرار می گیرد و محراب و منبر آن نیز به سبک باروک ساخته شده است.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR