کلیساهای شهر بورسا

کلیسای فرانسوی (French)

در قرن نوزدهم و از سنگ ساخته شده است. سقف این کلیسا چوبی است و کاشی هایی از خاک رس دارد و محراب آن در اتاق کوچکی قرار دارد.

کلیسا اچ جورجیس (H.Georgios )(Golyazi)

در نیمه دوم قرن نوزدهم ساخته شده است. این کلیسا ساختمانی مربع شکل است. دیوارهای این کلیسا از لایه های سنگ و آجر ساخته شده بود. در حال حاضر ، تنها بخشی اصلی ساختمان باقی مانده است که از جنس چوب است.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR