موزه آتاتورک شهر بورسا

موزه آتاتورک  شهر بورسا (Ataturk Museum)

 در خیابان سکیرگ (Cekirge) قرار دارد. آتاتورک هنگام سفر به بورسا در این ساختمان اقامت می کرد. در سال 1968 این ساختمان به موزه تبدیل شد و بیشتر لوازم و اشیا به نمایش گذاشته شده در آن متعلق به وی است.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR