موزه هنرهای اسلامی و ترکی بورسا

موزه هنرهای اسلامی و ترکی (Museum of Turkish and Islamic Art)

در سال 1974 در مدرسه سبز ، اولین مدرسه مذهبی عثمانی ، افتتاح شد و در یک کیلومتری شرق مرکز بورسا قرار دارد . این موزه تحقیقات جامعی از هنر دوره عثمانی را ارائه می دهد و در آن آثاری مانند مروارید ها و عاج ها ، منبت کاری ، دست نوشته ها ، جلدهای کتاب مزین ، پرده های سینما ، سقف های چوبی آراسته و زیبا ، اسلحه ها ، کاشی ، قلاب دوزی ، زیور آلات ، منسوجات مرغوب ، اشیائی پرکار از صومعه درویشان ، خطاطی ها و نمونه هایی از سنگ قبرها در آن به نمایش گذاشته شده است.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR