موزه آتش بس مودانیا بورسا

موزه آتش بس مودانیا (Mudanya Armistice)

 در سال 1937 افتتاح شد و در شهر ساحلی مجاور بورسا ، مودانیا ، قرار دارد. با ماشین از بورسا تا این شهر حدود 30 دقیقه راه است. این موزه در ساختمانی واقع شده که معاهده آتش بس معروف مودانیا ، در اکتبر 1922 ، در آن امضا شد. در بیرون درب ورودی این موزه ، مجسمه کبوتر سفید بزرگی قرار دارد که نماد صلح و اتحاد است. تعدادی از اسناد و وساییل مربوط به جنگ استقلال در موزه آتش بس به نمایش گذاشته شده است.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR