یشیل تورب بورسا

یشیل تورب (Yesil Turbe) یا گنبد سبز

آرامگاه پنجمین سلطان عثمانی ، سلطان محمد اول است که در سال 1421  ، توسط پسر و جانشین وی ، مراد دوم ، ساخته شد. معمار آن ، حاجی عیوض پاشا (Haci Ivaz Pasha) بود و مسجد یشیل مقابل آن قرار دارد. این گنبد براساس طرحی شش گوشه ساخته شد و گنبدی نیم کره ای بر بالای آن قرار گرفته است . سطح بیرونی مقبره ، با کاشی سبز آبی مزین شده و به همین دلیل با این نام خوانده می شود.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR