مجموعه مرادیه بورسا

مجموعه مرادیه (Muradiye Complex)

در منطقه ای آرام ، در نزدیکی بورسا قرار دارد و شامل بخش های زیر است :

مسجد سلطان مراد دوم یا مرادیه ، مقبره های تعدادی از شاهزادگان عثمانی و سلاطین ، مرکز بهداشت قرون وسطایی که هنوز هم از آن استفاده می شود، حمام باستانی ترکی و دو خانه قدیمی عثمانی ها که اکنون موزه هستند. مسجد مرادیه از نظر سبک ، شبیه به مسجد سبز است و ساخت آن پس از پایان ساخت مسجد سبز آغاز شد. در ضلع غربی مسجد ، باغ پر درختی با 12 مقبره گنبددار وجود دارد . این مجموعه یک موزه عثمانی به نام اولومی (Uluumay ) نیز دارد که در سال 2004 افتتاح شده است. در این موزه جواهرات و لباس های دوران عثمانی به نمایش گذاشته شده اند.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR