بیوتیم پلازا بورسا

بیوتیم پلازا بورسا  (Buttim Plaza)

مرکز خرید منسوجات و بلندترین ساختمان بورسا است که 110 متر ارتفاع و 29 طبقه دارد . کار ساخت این بنا در سال 1991 آغاز شد و در سال 1996 به پایان رسید.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR