باغ هایرتین کاراکا بورسا

باغ هایرتین کاراکا بورسا  (Hayrettin Karaca Arboretum)

با مساحت 13/5 هکتار ، در سال 1980 توسط هایرتین کاراکا در تقاطع اصلی جاده یالووا و ترمال (Yalova - Thermal)  ساخته شد. انواع گیاهان از قاره های مختلف به همراه گیاهان در حال انقراض در این باغ نگهداری می شوند و در مجموع هفت هزار نوع گیاه و چندین باغ مختلف دارد.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR