پارک فرهنگ بورسا

پارک فرهنگ بورسا (Culture Park)

در نزدیکی میدان سکیرگ (Cekirage)  واقع است و درختان و فضای سبز فراوان و مناسب ، محوطه بازی کودکان ، برکه و رستوران دارد.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR