آبشار سیتابات بورسا

آبشار سیتابات بورسا (Saitabat Waterfalls)

 در 9 کیلومتری روستای کامالیکیزیک (Cumalikizik)  در کنار کوه آلاداغ و در 12 کیلومتری شهر بورسا قرار دارد و از زیباترین نقاط این منطقه است.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR