روستای کامالیکیزیک بورسا

روستای کامالیکیزیک بورسا  (Cumalikizik)

نزدیک کوه آلاداغ واقع شده است و 270 خانه قدیمی از جنس چوب و به سبک عثمانی دارد. این روستا در منطقه شرقی بورسا قرار دارد و اکنون تحت حفاظت می باشد.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR