منطقه سکیرگ بورسا

منطقه سکیرگ بورسا (Cekirge)

به خاطر چشمه های آب گرم معدنی و هتل های متعددی که برای اسکان گردشگرها ساخته شده اند، معروف است. مسجد قدیمی مراد اول هوداوندیگار (Murat I Hudavendigar)  و آرامگاه موسس آن هم در این منطقه قرار دارد.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR