دریاچه ازنیک بورسا (Iznik)

دریاچه ازنیک بورسا (Iznik)

در شمال شرقی بورسا قرار دارد و از جاذبه های آن به شمار می رود. این دریاچه حدود 32 کیلومتر طول و 10 کیلومتر عرض دارد و حداکثر عمق آن حدود 80 متر است.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR