دریاچه الوباط بورسا

دریاچه الوباط بورسا  (Uluabat)

دریاچه آب شیرینی است که محدوده ای حدود 135 تا 160 کیلومتر را دربر گرفته و حداکثر عمق آن 3 متر است. این مکان نیز جزء دیدنی های نزدیک بورسا محسوب می شود و در غرب آن قرار دارد.

از چشمه های آب معدنی نزدیک بورسا می توان ساداگ (Sadag)، جملیک ترم (Gemlik Terme) ،آگاچیسار (Agachisar) ، کوکورتلو (Kukurtlu) ، اویلات ترمال (Oylat Thermal) را نام برد.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR