مسجد مرکزی سابانکی آدانا

مسجد مرکزی سابانکی آدانا  (Sabanci Central) (Sabanci Merkez)

در ساحل غربی رودخانه سیحان، درکنار پل سیحان و مجاور پارکی بسیار وسیع واقع شده و از فاصله دور نیز نمایان است و شبیه مسجد سلطان احمد در استابنول به نظر می رسد. این مسجد با 6600 متر زیربنا از بزرگ ترین مساجد ترکیه است و در بین مساجد آدانا بیشترین بازدید کننده را دارد. مسجد سابانکی در سال 1998 به سبک معماری عثمانی ساخته شده و گنجایش 28،500 نمازگزار را دارد. این مسجد 6 مناره دارد که 4 تا از آنها 99 متر ارتفاع دارند و 2 مناره دیگر ، 75 متری هستند. گنبد مسجد 32 متر قطر و 54 متر ارتفاع دارد.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR