مسجد یولو آدانا

مسجد یولو آدانا (Ulu) یا مسجد جامع آدانا

رمضان اوغلو خلیل بیگ (Ramazanoglu Halil Bey)  ساخت مسجد جامع آدانا را در سال 1513 آغاز و در سال 1541 تکمیل کرد. این ساختمان متشکل از مسجد ، مدرسه و یک آرامگاه است و به سبک دوران سلجوقی ساخته شده. بنای مسجد به شکل مربع بوده و به دلیل سنگ های رنگارنگ و کاشی کاری اش معروف است . مسجد جامع در خیابان کیزیلای (Kizilay)  و در محله قدیمی و مجاور بازار قرار دارد.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR