مسجد یاغ آدانا

مسجد یاغ آدانا (Yag)

در ابتدا به عنوان کلیسای سنت جیمز (St. James) ساخته شد و پس از اینکه مردم منطقه به اسلام روی آوردند، توسط رمضان اوغلو خلیل بیگ (Ramazanoglu Halil Bey) تبدیل به مسجد شد. پیری محمد پاشا (Piri mehmet Pasha) مناره های مسجد را در سال 1525 و مدرسه آن را در سال 1558 ساخت. این بنا به سبک مساجد سلجوقی ساخته شده و دروازه جالیب دارد که از سنگ زرد و سیاه رنگ ساخته شده است. مسجد یاغ در بخش قدیمی شهر در خیابان آلیمونیف (Alimunif) قرار دارد.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR