مسجد جدید آدانا

مسجد جدید یا مسجد ینی (Yeni)

این مسجد را عبدالرضاک آنتاکی (Abdulrezzak Antaki) در سال 1724 ساخت. در بخش دیوارهای جنوبی این بنای مستطیلی شکل سنگ بری های جالبی وجود دارد. برخی دیگر از مساجد تاریخی آدانا عبارتند از :

علمداری مسیدی (Alemdar Mescidi) ، یاگ یا اسکی (Yag or Eski) ، سیه زلفی مسیدی (Seyh Zulfi Mescidi) ، کیزیلداق رمضان اوقلو (Kizildag Ramazanoglu) ، حسن آقا (Hasan Aga) .

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR