موزه مردم شناسی آدانا

موزه مردم شناسی آدانا (Adana Ethnography)

در سال 1983 افتتاح شد و در حیاط جلویی و پتی آن سنگ قبرهای شخصیت های برجسته قرن هفدهم آدانا وجود دارند. در بخش غربی موزه کتیبه هایی از پل سنگی (Stone Bridge) و شهر باستانی میسیس (Misis) و فواره بحری پاشا (Bahripasa) و در داخل موزه لباس ها ، جواهرات و اسلحه های مختلف مردمان یوروک (Yoruk) به نمایش گذاشته شده است.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR