موزه آتاتورک آدانا

موزه آتاتورک آدانا  (Ataturk Museum)

در محله تپه باغ قرار دارد و آتاتورک در طول سفرش به این شهر در آن اقامت داشته است. این ساختمان دو طبقه ، در قرن نوزدهم ساخته و در سال 1981 تبدیل به موزه شد و آثار مربوط به جنگ استقلال و سال های نخستین جمهوری در آن نمایش گذاشته شده است.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR