نگارخانه هنرهای زیبا آدانا

نگارخانه دولتی هنرهای زیبا آدانا (State Fine Arts Gallery)

در سال 1982 درمرکز فرهنگی سابانکی در پارک آتاتورک افتتاح شد و 59 قطعه از آثار هنرهای تجسمی را دارد.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR