گذرگاه توپرا کیل آدانا

گذرگاه توپرا کیل آدانا  (Toprakkale)

در حدود 27 کیلومتری شرق سیحان قرار دارد. داریوش کبیر در این مسیر از بین کوهپایه های آمونوس (Amanos) و تپه های میسیس عملیات نظامی داشته است. آریان (Arrian) ، تاریخدان قرن دوم ، به این گذرگاه دو کیلومتری ، در بین دیواره های صخره ای بلند که 40 تا 50  متر ارتفاع دارند ، به عنوان دروازه آمانیانی ها (Amanian) اشاره می کند. درست خارج از جاده عثمانیه به سمت شمال در سراشیبی کناره مخروط بازالتی ، با ارتفاع حدود 76 متر ، قرار دارد که در آن بقایای از زیستگاه های قرون وسطایی وجود دارد که شاید بر روی ناحیه آگوستای (Augusta) باستانی ساخته شده بودند.


6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR