پل تاسکوپرو آدانا

پل تاسکوپرو آدانا (Taskopru)

بر روی رودخانه سیحان قرار دارد و تنها بنای دیدنی باقی مانده از دوران بیزانس است که معمار آکسنتیوس (Auxentios)  آن را در قرن چهارم ساخته است. این پل 310 متر طول و 11/4 متر عرض دارد و بر روی 21 طاق مهار می شده که هر چه به مرکز این پل نزدیک می شوی ، طاق ها بزرگتر می شوند. امروزه فقط 14 طاق بزرگ و 5 طاق کوچک باقی مانده است. در ساخت این پل ،عمدتا از سنگ مرمر و سنگ متخلخل توفا (Tufa) استفاده شده است. این پل از قدیم یکی از راه های ارتباطی مهم محسوب می شده است.و تاسال 2007، قدیمی ترین پل در جهان بود که وسایل نقلیه بر روی آن تردد می کردند. سپس فقط برای عابران پیاده استفاده می شد و اکنون مناسبت های اجتماعی و فرهنگی در آن برگزار می شود.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR