قلعه مار شهر آدانا

قلعه مار شهر آدانا  (Snake Castel)

در شرق آدانا قرار دارد و نام  محلی آن ییلانکیل (Yilankale) است. در افسانه ها آمده که این قلعه متعلق به سلطان مارها بوده و نام آن نیز بر همین اساس است. بقایای این قلعه بر روی تپه ای سنگی مشرف به ساحل شرقی سیحان قرار دارد. قلعه مار در قرن 11 یا قرن 12 ساخته شده و از قلعه های نظامی جنگ های صلیبی بوده است.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR