حمام ترکی رودخانه آدانا

حمام ترکی رودخانه یا ارماک (Irmak)

کنار منطقه سیحان قرار دارد و رمضان اغلو خلیل بیگ آن را در سال 1494 بر روی خرابه های حمام رومی ساخت. آب این حمام از رودخانه سیحان فراهم می شود.

مشاوره رایگان