خانه رمضان اغلو آدانا

خانه رمضان اغلو آدانا  (Ramazanoglu Hall)

در سال 1495 ساخته و در سال 1983 مرمت شد. این ساختمان سه طبقه سنگی آجری ، یکی از قدیمی ترین خانه های ترکیه می باشد. امروزه از این ساختمان به عنوان مرکز فرهنگی استفاده می شود دو درخیابان کیزیلای (Kizilay) قرار دارد.

مشاوره رایگان