حمام ترکی کارشی آدانا

 حمام ترکی کارشی آدانا  (Carsi)

بزرگ ترین حمام آدانا می باشد که در سال 1529 ، رمضان اوغلو پیری پاشا (Ramazanoglu Piri Pasha) آن را ساخت. این بنا پنج گنبد دارد و داخل آن از سنگ مرم است. زمانی که این حمام ساخته شد ، آب آن با کمک چاه ها و کانال های آب از رودخانه سیحان فراهم می شد.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR