محله تپه باغ آدانا

محله تپه باغ آدانا  (Tepebag)

از مناطق تاریخی در بخش قدیمی شهر است که بر روی تپه ای مشرف به رودخانه سیحان قرار دارد. این محله بیانگر معماری ارمنی و خانه های قدیمی شهر است. امروزه محله تپه باغ به پارکی باستان شناسی تبدیل شده که خانه های آن متعلق به قرن هجدهم است. موزه آتاتورک هم در این ناحیه قرار دارد.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR