ساخت کاک ماک پلازا آدانا

ساخت کاک ماک پلازا آدانا (Cakmak Plaza)

با 117/76 متر ارتفاع و 30 طبقه ، بلندترین ساختمان آدانا ست.


6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR