پارک آتاتورک شهر آدانا

پارک آتاتورک شهر آدانا  (Ataturk Park)

با مساحت 4/7 هکتار ، در سال های نخستین تاسیس جمهوری ترکیه در مرکز منطقه تجاری در غرب رودخانه سیحان ساخته شد. در این پارک ، مجسمه ای از آتاتورک وجود دارد و مراسم عمومی نیز در آن برگزار می شود.


6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR