پارک ملی آلاداغ آدانا

پارک ملی آلاداغ آدانا (Aladaglar National Park)

با مساحتی در حدود 55 هزار هکتار ، در شمال آدانا قرار دارد. این منطقه گیاهان و جانوران فراوانی دارد و از جمله حیوانات آن می توان به بز وحشی ، خرس و سیاه گوش اشاره کرد. بازدید کنندگان می توانند در رودهای این پارک که پر از قرل آلاست ماهی گیری کنند.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR