بیشه زارهای کاتالان آدانا

بیشه زارهای کاتالان آدانا (Catalan Wood)

ناحیه تفریحی بزرگی است که بین دریاچه پشت سد سیحان و کاتالان در شمال شهر و در منطقه کارایسالی (Karaisali)  قرار دارد.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR