دانشگاه های قاضی آنتپ

دانشگاه های قاضی انتپ (Gaziantep)

دانشگاه قاضی انتپ (Gaziantep)، دانشگاه مهم و اصلی شهر است. که در سال 1987 تاسیس شده و در ده کیلومتری غرب مرکز شهر قرار دارد. این دانشگاه دولتی شش دانشکده دارد و تعداد دانشجویان آن بیش از بیست هزار نفر و نسبت دانشجو به استاد حدود 12 به 1 و زبان رسمی آن انگلیسی است.

دانشگاه دیگر شهر ، زیرو (Zirve) نام دارد که در سال 2009 تاسیس شده و پنج دانشکده دارد . زبان رسمی این دانشگاه نیز انگلیسی است.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR