موزه باستان شناسی قاضی آنتپ

موزه باستان شناسی قاضی آنتپ (Archaeological Museum)

در سال 2005 تاسیس شده و یک ساختمان قدیمی و یک ساختمان جدید دارد که با استفاده از یک نگارخانه به یکدیگر متصل شده اند. در این موزه اشیایی از یافته های حفاری شده از آثارعصر نوسنگی و سنگ ، اشیا برنزی ، جواهرات ، سرامیک ، سکه و اشیا شیشه ای از تمدن های اورار تو ، هیتاتی ، ایرانی ، رومی و دوره بیزانس به نمایش گذاشته شده است.

سالن ادوار تاریخی این موزه ، خانه های مسکونی آناتولی و قاضی انتپ و نقاط حفاری را با نقشه نشان می دهد. در قسمت اول این سالن ، تاریخ طبیعی و در قسمت دوم ، آثار هخامنشیان و رومیان قرار دارد. همچنین ظروف تزئینی از بیزانس و تمدن اسلام و استخوان های یک ماموت و کروکودیل هم در این قسمت به نمایش گذاشته شده است.

سالن دیگر این موزه ، سالن بلقیس / زوگما (Belkis / Zeugma) است که در سال 2011 ورود عموم به آن آزاد شد. این سالن دراز و باریک آثاری از حفاری های بلقیس به ویژه سنگ مزار و مجسمه و برجسته کاری و موزاییک هایی را به نمایش می گذارد.

موزه باستان شناسی سالن اشیا ء و سکه هایی نیز دارد. مجسمه های برنزی از انسان وحیوانات ، اشیا ء ، مقدس ، مهره ها ، سنگ های زینتی و سکه ای ادوار مختلف در این بخش به نمایش گذاشته شده است. در راهرویی که سالن بلقیس را به این سالن نمایش متصل می کند، بخشی به نام عروسک های کودکان قاضی انتپ وجود دارد.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR