موزه مردم شناسی قاضی آنتپ

موزه مردم شناسی حسن سوزر  (Hasan Suzer Ethnography Museum)

در اوایل قرن بیستم ساخته شد. ساختمان این موزه را حسن سوزر خریداری و بازساری و سپس به وزارت فرهنگ و ارشاد واگذار کرد. این ساختمان در سه طبقه ساخته شده و سه ورودی دارد وحیاط آن با سنگ های رنگی و با ظرافت فرش شده است. این موزه با استفاده از لوازم و مجسمه ، زندگی روزمره مردم را نشان می دهد. آشپزخانه و حمام در طبقه همکف قرار دارد. از دو طرف حیاط هم راه پله هایی برای رفتن به طبقه بالا وجود دارد. در طبقه اول سه اتاق با نام های عروس، نشیمن و اتاق مهمان قرار دارد. طبقه دوم نیز دو اتاق مخصوص صاحب خانه دارد. از طبقه سوم برای رفتن به تراس و بخش کبوترها استفاده می شده است.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR