موزه فضای باز یسمک قاضی آنتپ

موزه فضای باز یسمک (Yesemek  Open Air Museum)

در 113 کیلومتری شهر و در ایسلاهیه قرار دارد و فلیکس ون لوشان (Felix Von Lushan) آن را در تپه خاکی ژین سیرلی (Zincirli) درسال 1980 کشف کرد. در چند سال اخیر حدود سیصد مجسمه ازاین مکان کشف شده است. گفته می شود که استادکاران هیتی و هوری در این مکان فعالیت داشته اند. تعدادی از این مجسمه ها در موزه باستان شناسی شهر قرار دارد.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR