زئو گما شهر قاضی آنتپ

زئو گما (Zeugma)

یا شهر باستانی کوماژن (Commagene) ، در کنار رود فرات قرار دارد. این شهر به خاطر موقعیت جغرافیایی اش از اهمیت تجاری و نظامی برخوردار بود و در زمان های مختلف نام های متفاوتی داشته است. صد سال قبل از میلاد مسیح ، امپراتور روم نام این شهر را زئو گما ، به معنای پل ، گذاشت. این شهر سکه هایی را به نام خود ضرب کرد. موزاییک هایی که از این منطقه کشف شده در موزه باستان شناسی به نمایش گذاشته شده است. همچنین آثار بسیاری از این منطقه کشف شده و در موزه ها نگهداری می شود. در سال 1990 سدی بر روی فرات ساخته شد ، این سد منجر به زیر آب رفتن 30 درصد از این شهر شد.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR