شهر دولیچی قاضی آنتپ

شهر دولیچی (Doliche)

روستای تاریخی دولیچی  در حدود 11 گیل.کنری شکتل قاضی انتپ واقع شده و خانه های بسیار قدیمی دارد که نشانگر تاریخ تمدن بشریت است. این شهر تا پیش از هیتاتی ها ، شهر مقدسی محسوب می شده ؛ اما در این زمان موقعیتش را از دست داد. این منطقه باستانی مانند موزه ای در محیط باز است. همچنین ابزارهای سنگی در این موزه وجود دارد که حدود 30 تا 40 هزار سال پیش افراد از آنها استفاده می کردند.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR