آنادولو ایولری شهر قاضی آنتپ

آنادولو ایولری (Anadolu Evleri) یا خانه آناتولیایی

نمونه ای از خانه اعیانی این شهر است که تبدیل به هتل بوتیک (Boutique) شد. این خانه در مرکز شهر قرار گرفته و بیش از صد سال قدمت دارد. تعدادی از اتاق های آن تبدیل به موزه ای شده که شیوه زندگی قدیمی ترکی را نشان می دهد.

مشاوره رایگان