قلعه قاضی آنتپ

قلعه قاضی انتپ (Gaziantep Citadel)

بر روی تپه ای در مرکز شهر قرار دارد و از نظر نظامی موقعیت مناسبی داشته و بر منطقه اشراف دارد. تاریخچه این قلعه پر از رمزوراز است. گفته می شود که این قلعه در زمان روم به عنوان برج دیدبانی ساخته شده و در طول زمان توسعه یافته است. عرض خندق اطراف قلعه ، سی متر و عمق آن ده متر بوده است و دسترسی به قلعه تنها از طریق پل امکان داشته. موزه دفاع قاضی انتپ (Defence Museum) و همچنین گالری هایی در داخل این قلعه نیز وجود دارد.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR