پارک های شهر قاضی آنتپ

پارک ها و مناطق طبیعی شهر قاضی آنتپ

در مرکز شهر در سمت غرب تپه ، منطقه نواری شکل طویلی از پارک ها و فضای سبز ایجاد شده است. باغ گیاه شناسی ، پارک کیرکایاک (Kirkayak)  و پارک مثل (MASAL) از جمله پارک های این منطقه هستند.

لیجند پارک (Legend Park)

در زمینی به مساحت هشتاد هزار مترمربع ایجاد شده است و در آن مجسمه هایی از قهرمانان کارتونی و داستانی وجود دارد.

باغ وحش قاضی انتپ(Gaziantep Zoo)

از باغ وحش های بزرگ ترکیه است که آکواریوم و پرندگان آن بسیار جالب هستند.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR