کاروان سرای آناتولی قاضی آنتپ

کاروان سرای آناتولی (Anatolia Inn)

تاریخ دقیق ساخت این کاروان سرا مشخص نیست. احتمالا حاجی بیک محمد محسن زاده (Muhsinzade Hadji Mehmet Bey) در سال 1892 این ساختمان را ایجاد کرده است. این کاروان سرا در سال 1985 بازسازی شد. در طبقه اول این بنا مغازه هایی قرار دارد و از طبقه فوقانی به عنوان مهمان پذیر استفاده می شود.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR