کاروان سرای تنباکو قاضی آنتپ

کاروان سرای تنباکو (Tobacco Inn)

زمان ساخت این بنا و سازنده آن مشخص نیست ، اما احتمالا ساخت آن به اواخر قرن هفدهم بر می گردد. در گذشته ، این مکان محل فروش تنباکو بوده است. دروازه ورودی آن با سنگ سیاه و سفید تزئین شده است. این کاروان سرا مغازه هایی دارد که درهایشان به سمت خیابان باز می شود.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR